სქურჰესი


“სქურჰესი“ არის 1.02 მგვტ დადგმული სიმძლავრის დერივაციული ტიპის, მოდინებაზე ორიენტირებული  მცირე ჰესი, რომელიც მდებარეობს მდინარე ჭანისწყალზე, წალენჯიხის მუნიციალიტეტში.
სქურჰესი 1958 წლიდან ექსპლუატაციაშია და ის საათში დაახლოებით 1000 კვტ.სთ ენერგიას გამოიმუშავებს.
ჰიდროელექტროსადგურის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია მიეწოდება ელექტროსისტემას 10 კვ -იანი ელექტროგადამცემი ხაზის საშუალებით.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s